Curriculum Vitae

UNN WAERN
Bildhuggarvägen 14
121 44 Johanneshov
tel.08-643 61 06, 0731-40 26 64

Utbildning:
Konstindustriskolan (nuvarande HDK) i Göteborg 1977-1981

Separatutställningar:
Galleriet, Lysekil 1981
Uddevalla konsthall 1986
Konsthantverkshuset, Göteborg 1986
Konstfrämjandet, Stockholm 1987
Åmåls konsthall 1989
Textilgruppen, Stockholm 1991

Samlingsutställningar:
Frölunda Kulturhus 1982
Gerlesborgskolan i Bohuslän 1985
Röhsska Konstslöjdsmuséet, Göteborg 1988
Galleri Origo, Stockholm, 1992
Kulturhuset, Stockholm 2004 och 2006

Utsmyckningar, textiltryck:
Strömstad Sparbank 1985
Mölnlycke centrum 1992
Karolinska sjukhuset och Södersjukhuset, Stockholm 1991
Bårtäcke, Billingsfors kyrka 2009

Blyinfattat glas:
Fönster i behandlingshemmet Körsbärsgården, Stockholm 1995
Trappuppgångar i Johanneshov, Stockholm 1997

Emalj:
Trappuppgångar i Hägersten, Stockholm 1996
Fasad på flerbostadshus, Bromsten, Stockholm 1996
Entré i Åkersberga kommunalhus, Stockholm 2007
Entréer till flerbostadshus i Uppsala, 2009
Emaljutsmyckning i gångtunnel vid Gullmarsplan, Stockholm, 2014. Beställare Stockholms stad.

Dekorativt måleri:
22 skärmtak (regnskydd), Sockenplan, Stockholm 1990-91
Väggutsmyckning i Solskiftesskolan, Åkersberga 1999
Innertaken i två väntrum, Ak. sjukhuset Uppsala 2001